بانک کد

تشخیص لینک های موجود در Label

در این بخش میخواهیم به این موضوع بپردازیم که چگونه آدرس های موجود در یک Label را لینک دار کنیم که با کلیک روی آنها لینک مربوطه با مرورگر پیشفرض گوشی باز شود . ابتدا کتابخانه Java Object را در پروژه خود فعال کنید و کد زیر را به اکتیویتی مورد نظرتان اضافه کنید و توجه داشته باشید که این کد نباید داخل Sub ها قرار بگیرد :

#if java
import android.widget.TextView;
import android.text.util.Linkify;
 
public void link(TextView LaeblName){
Linkify.addLinks(LaeblName, Linkify.ALL);
}
#end if

کافیست کد زیر را در Activity_Create قرار دهید و به جای Label1 نام لیبل مورد نظرتان را قرار دهید :

Dim lnk As JavaObject
lnk.InitializeContext
lnk.RunMethod("link",Array(Label1))

حالا آدرس های موجود در متن لیبل که با www یا http شروع شده باشند لینک دار میشوند و با کلیک روی آنها در مرورگر وب باز میشوند …

 

مطلب پیشنهادی :   اجرای یک برنامه با استفاده از اینتنت
شما هم به کانال تلگرامی سایت ما بپیوندید !
همین حالا کلیک کنید !

درباره نویسنده

حامد باقری

نظر بدهید