بانک کد

چک کردن GPS

سلام دوستان ! با استتفاده از کد زیر میتوانید بررسی کنید که جی پی اس گوشی مربوطه فعال است یا غیر فعال :

Dim ph As Phone, gps As String
gps = ph.GetSettings("location_providers_allowed")
 
If gps.IndexOf("gps") > -1 Then
 ToastMessageShow("جی پی اس فعال است !",False)
Else
 ToastMessageShow("جی پی اس فعال نیست !",False)
End If

برای استفاده از این کد , کتابخانه Phone را فعال کنید …


شما هم به کانال تلگرامی سایت ما بپیوندید !
همین حالا کلیک کنید !

درباره نویسنده

نظر بدهید