بانک کد

نمایش تصویر به صورت دایره ای در برنامه

سلام دوستان !

در این قسمت قطعه کدی را آماده کرده ایم که با استفاده از آن میتوانید تصاویر را به صورت گرد و دایره ای در برنامه نمایش دهید . ابتدا کتابخانه JavaObject را فعال کنید و کد زیر را به اکتیویتی مورد نظرتان اضافه کنید :

Sub CircleImage(Image As Bitmap) As Bitmap
 Dim bmp As Bitmap
 bmp.InitializeMutable(200dip, 200dip)
 Dim cvs As Canvas
 cvs.Initialize2(bmp)
 Dim r As Rect
 r.Initialize(0, 0, bmp.Width, bmp.Height)
 cvs.DrawRect(r, Colors.Transparent, True, 0)
 Dim p As Path
 p.Initialize(0, 0)
 Dim jo As JavaObject = p
 Dim x = 100dip, y = 100dip, radius = 100dip As Float
 jo.RunMethod("addCircle", Array As Object(x, y, radius, "CW"))
 cvs.ClipPath(p)
 Dim r2 As Rect
 r2.Initialize(0, 0, cvs.Bitmap.Width, cvs.Bitmap.Height)
 cvs.DrawBitmap(Image, Null, r2)
 Return cvs.Bitmap
End Sub

برای مثال ما یک ImageView  با اسم img داریم و میخواهیم یک تصویر را به صورت دایره ای درون آن نمایش دهیم :

Img.Bitmap = CircleImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"img.jpg"))

به همین آسانی میتوانید تصاویر را به صورت دایره ای در برنامه نمایش دهید !

مطلب پیشنهادی :   مخفی کردن آیکون برنامه
شما هم به کانال تلگرامی سایت ما بپیوندید !
همین حالا کلیک کنید !

درباره نویسنده

حامد باقری

نظر بدهید