بانک کد

تنظیم یک عکس برای پس زمینه

با استفاده از کد زیر میتوانید یک عکس را به عنوان پس زمینه تنظیم کنید ( این کد برای ساخت گالری کاربرد دارد )

File.Copy(File.DirAssets,"img.jpg",File.DirRootExternal,"img.jpg")
Dim i As Intent,uri As String
uri= "file://" & File.DirRootExternal & "/" & "img.jpg"
i.Initialize("android.intent.action.ATTACH_DATA",uri)
i.SetType ("image/jpg")
StartActivity(i)

در کد بالا به جای “img.jpg” نام عکس مورد نظرتان را وارد کنید و این عکس باید با فرمت JPG باشد .

 


شما هم به کانال تلگرامی سایت ما بپیوندید !
همین حالا کلیک کنید !

درباره نویسنده

نظر بدهید